Mediálni partneri

MTP-Mestska_Televizia_Partizanske

Od roku 2006 je Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o., držiteľom licencie pre televízne vysielanie. Kolektív redakcie je tvorcom relácii, týždenného 30-minútového vysielania Mestskej televízie Partizánske pre obyvateľov Partizánskeho a okolia.

tempo

Noviny TEMPO začali svoju históriu písať ako podnikové noviny už v roku 1939. Počas celej doby trvania obuvníckej výroby v Partizánskom boli zdrojom informácií o dianí v podniku aj v meste hlavne pre zamestnancov závodu v Šimonovanoch(osada Baťovany), neskôr Partizánskom aj v pobočných závodoch, ale aj pre ostatných obyvateľov mesta. Časom sa menil aj názov týždenníka – od Budovateľa, Slobodnej práce, Národného podnikateľa a Úderníka, až po dnešný týždenník TEMPO. Tento názov nesú noviny pre obyvateľov okresu Partizánske od roku 1997. Rovnako časom prešla zmenami aj grafická podoba novín, ktoré sú dnes už moderným printovým médiom.  Dlhoročná tradícia vydávania novín v meste im dala výnimočné postavenie v živote všetkých ľudí žijúcich v regióne