Výbor

Predseda:
Obert Tomáš

Podpredseda:
Mulina Maroš

Členovia:
M.Mataše
T.Obert
J.Švec
S.Sedláček
V.Svitok
R.Michalák
M.Valaštín
I.Jakubík