PROJEKTY


Projekt “Partnerský klub” s MŠK Žilina

PDF na stiahnutie

Workshop trénerov MŠK Žilina v Partizánskom.

V rámci podpísanej dohody o partnerstve  FK Tempo Partizánske  s klubom MŠK Žilina, koordinátor projektu Mgr. Milan Ivanka sprostredkoval  prvé pracovné stretnutie trénerov FK Tempo so šéftrénerom MŠK Žilina Ľubomírom Nosickým a trénerom pôsobiacim v dorasteneckých kategóriách klubu Norbertom Guľom. Stretnutie prebehlo 24.5. 2018 vo vynovenom priestore zasadačky FK Tempo.

Všetci zúčastnení tréneri  absolvovali prvé facilitačné  stretnutie, kde v prvej časti p. Nosický prezentoval filozofiu klubu s dôrazom na výchovu komplexného hráča schopného konkurencie i na medzinárodnej úrovni a oboznámil prítomných s hlavnými zásadami práce s mládežou v MŚK Žilina. Filozofia a práca trénerov je plne nastavená a primárne orientovaná na  rozvoj hráča po všetkých stránkach, od pohybovej prípravy, cez zvládnutie techniky a hlavne nastavenie mysle trénerov i hráčov na útočný a dominantný herný prejav, až po mentálnu a charakterovú stránku osobnosti. Výsledky sú u mládeže druhoradé, stotožnenie sa s touto filozofiou spočiatku robí veľké problémy u väčšiny trénerov, rodičov i funkcionárov, no dôkazom správnosti takto nastúpenej cesty sú hráči ako Škriniar, Vavro, Mráz, Hancko, Škvarka a mnohí ďalší.  V následnej neformálnej diskusii    Noro Guľa  na konkrétnych príkladoch z praxe objasnil princípy práce  s mládežou, ktoré v budúcnosti môžu generovať úspešných a na futbalovom trhu veľmi zaujímavých hráčov.  Záverom tréneri konštatovali potrebu  zmeny myslenia a nastavenie tréningového procesu na základe Know-how,  ktoré im poskytuje spolupráca s MŠK Žilina. Tréneri ,ako najdôležitejšia súčasť výchovy hráča preberajú vysokú mieru zodpovednosti vo výchove budúcich hráčov, ktorí samozrejme nie všetci dosiahnu profesionálnu úroveň, ale aspoň väčšina z nich bude mať rada šport, pohyb,  futbal a budú reprezentovať seba, mesto a FK Tempo podľa vlastných schopností. Dôležitá je i myšlienka výchovy charakterovo a mentálne silných osobností, ktoré budú prínosom pre celú spoločnosť a o to by sme sa pri výchove našich hráčov mali všetci v prvom rade snažiť .

Mgr. Milan Ivanka, UEFA Pro Licencia, tréner a koordinátor projektu.